cuori - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Amicizia #2

. Amici/amiche per sempre, amici/amiche forever ==Amiche Forever== ……….(¯`v´¯) ………..`•.¸.•´ ………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃) ……… /█\ ♥/█\ ============== ( * ◡* )/\(*◡ * ) ╦═╦══╦╦═╦╦═══╦═╦════════════ ║╬╠══╬╬═╣╚╦═╗║═╬═╦╦╦═╦╦╦═╦╦╗ ║║║║║║║╠╣║║╩╣║╔╣╬║╔╣╩╣║║╩╣╔╝ ╚╩╩╩╩╩╩═╩╩╩═╝╚╝╚═╩╝╚═╩═╩═╩╝- —————————-   Abbraccio da un panda ________________________$$$$$$$$$$$$$ ______________________$$$_______$$__$$ _____________________$$___________$$$ ___________________$$$__$___________$ ___________________$$$_$0$___________$$ _________________$$$$_________________$$ ________________$$______$______________$ ________________$$$$$$$$_____$$_________$ _________________$$$$______$$___________$$ ____________________$$$$$$$______________$$ __________________$$$$$$$$$$______________$$ _________________$_$$$$$$$$$_$$____________$$ ________________$_$$_$_$_$$$$$______________$ _____________$$$__$_o__o_$$$________________$ ____________$___$_$__C_$$__________________$$ ___________$_____$_$~~$$____________________$ __________$$_$_$__$$$$$$_____________________$ ___________$$$$$$$___________________________$ __________$$_____________________$___________$ __________$$_________________$$$$____________$ ___________$$_____________$$$$$$$$___________$ ____________$$$______$$$$$$_____$$___________$ ______________$$$$$$$$$$$$$___$$$$___________$$ ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________$$_$… read more »

Amore & Love

Love ♥ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ– ۩۞Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ– ۩۞Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ– ۩۞Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ– ۩۞Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩ __________________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ __________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩___Ƹ̵̡Ӝ̵̄- – ̨Ʒ♥۩۞۩ ________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩_______Ƹ̵̡Ӝ̵- – ̨̄Ʒ♥۩۞۩ _______Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩__________Ƹ̵̡Ӝ- – ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ______Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩____________Ƹ̵̡– ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ______Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩____________Ƹ̵̡– ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ______Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩____________Ƹ̵̡– ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ ______Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩____________Ƹ̵̡– ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ _______Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩__________Ƹ̵̡Ӝ- – ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ _________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩______Ƹ̵̡Ӝ̵- – ̨̄Ʒ♥۩۞۩ __________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩___Ƹ̵̡Ӝ̵̄- – ̨Ʒ♥۩۞۩ __________________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩___________________Ƹ̵̡- – Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ _Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩__________________Ƹ̵̡- – Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ __Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩________________Ƹ̵̡– ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩ __Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥۩۞۩_______________Ƹ̵̡Ӝ-… read more »

Ancora disegni per Facebook

Cuore di cuori _________♥_♥♥_♥♥_____________♥_♥♥_♥♥_♥ ______♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥________♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ ____♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥___♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ ___♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥________♥_♥♥ __♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥__________♥_♥♥ _♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥_______♥_♥♥ _♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥______♥ ♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥___♥_♥ ♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥__♥ ♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ ♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ _♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_ __♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥ ____♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥ ______♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ _________♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ ____________♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ ______________♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥_ _________________♥_♥♥_♥♥_♥♥_♥♥ ___________________♥_♥♥_♥♥_♥ _____________________♥_♥♥_♥ ______________________♥_♥♥ _______________________♥_ Orsacchiotto ─────────███──────────███ ────────█▓▓▓█────────█▓▓▓█ ───────█▓▓▓▓██████████▓▓▓▓█ ───────█▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓█ ────────████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████ ──────────█▒▒▒██▒▒██▒▒▒█ ──────────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ──────────█▒▒▒▒░██░▒▒▒▒█ ──────────██▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒██ ───────────██▒▒▓▓▓▓▒▒██ ────────────█▒▒▒▒▒▒▒▒█ ─────████████████████████████ ───▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓ ──▓▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▓ ──▓▒▒▒▓▒░♥Simboli-Facebook.com♥░▒▓▒▒▒▓ ──▓▓▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▓▓ ───▓▓▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▓▓ ─────████████████████████████ ─────────█▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█ ────────██▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒██ ───────-█▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓█ ─███▄─█▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒█─▄███ █▓▓▓██▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒██▓▓▓█ █▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█▓▓▓▓█ █▓▓▓▓██▒▒▒▒▓█████████▓▒▒▒▒██▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓█▒▒▒█▓─────────▓█▒▒▒█▓▓▓▓▓█ ─█▓▓▓▓█▒██▓───────────▓██▒█▓▓▓▓█ ──█▓▓▓██▓▓─────────────▓███▓▓▓█… read more »

Bacio Kiss

. . Scritte, testi ti voglio bene (̲̅t̲̅)(̲̅i̲̅) (̲̅v̲̅)(̲̅o̲̅)(̲̅g̲̅)(̲̅l̲̅)(̲̅i̲̅)(̲̅o̲̅) (̲̅b̲̅)(̲̅e̲̅)(̲̅n̲̅)(̲̅e̲̅) [̲̅t̲̅][̲̅i̲̅] [̲̅v̲̅][̲̅o̲̅][̲̅g̲̅][̲̅l̲̅][̲̅i̲̅][̲̅o̲̅] [̲̅b̲̅][̲̅e̲̅][̲̅n̲̅][̲̅e̲̅] ̅t̅̅i̅̅ ̅̅v̅̅o̅̅g̅̅l̅̅i̅̅o̅̅ ̅̅b̅̅e̅̅n̅̅e̅ [̲̲̅̅t̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅o̲̲̅̅g̲̲̅̅l̲̲̅̅i̲̲̅̅o̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅e̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅] ▒█▀█▀█ ▀░░▐▌░▐▌ ▄▀▄ ▄▀▀░ █░░ ▀ ▄▀▄░░█▀▄ █▀▀ █▄░█ █▀▀ ░░▒█░░ █░░░▀▄▀░ █░█ █░▀▌ █░▄ █ █░█░░█▀█ █▀▀ █░▀█ █▀▀ ░▒▄█▄░ ▀░░░░▀░░ ░▀░ ▀▀▀░ ▀▀▀ ▀ ░▀░░░▀▀░ ▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀ Bacio, labbra   ____________$$$$$______$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______$$$$________$$________$$$$… read more »